גיאורגיה השקעות פיננסיות בע"מ ("החברה") הינה חברה בבעלות בנק אוף גיאורגיה. גיאורגיה השקעות פיננסיות איננה בנק, ואינה משמשת סוכן ו/או סניף של בנק אוף גאורגיה והיא אינה מעורבת במתן שירותים בנקאיים מסוג כלשהו ואף אינה מורשה לעשות כן. פעילותה העיקרית של החברה הינה לספק ללקוחותיה מידע פיננסי כללי ומידע לגבי הזדמנויות עסקיות שונות בגאורגיה ובבנק אוף גיאורגיה.