שאלות ותשובות

כיצד מסוגל הבנק להעניק ריביות כל כך גבוהות על הפקדת כספים לשנה או לשנתיים ?

גאורגיה מתפתחת במהירות גבוהה יחסית למדינות מתפתחות אחרות, יחד עם זאת הריבית על הלוואות הניתנות

בתוך המדינה עדיין גבוהה והדבר מאפשר לנו לתת ריבית גבוהה על הפקדות. אנו מאמינים כי עקב התפתחותה

המהירה של המדינה זהו יתרון לטווח הבינוני ויש לנצל אותו, ככל שסוגרת גאורגיה את הפערים בינה ובין מדינות

מתפתחות אחרות הפרשי הריבית מול מדינות אלה יצטמצמו.

האם מנפיק הבנק כרטיסי אשראי ללקוחות בינלאומיים?

בנק אוף גאורגיה מנפיק עבור לקוחותיו העסקיים כרטיסי אשראי מסוג "ויזה אינפיניטי", הכרטיס המשודרג ביותר בקרב

כרטיסי האשראי שמציעה ויזה – כרטיס שחור. ניתן לעשות בכרטיס זה שימוש במכשירי משיכת כסף ברחבי העולם

יתרונותיו של כרטיס האינפיניטי באים לידי ביטוי משמעותי בתחומים כגון מועדוני נוסעים, ביטוח נסיעות לחול, ביטוח

כנגד הונאות וכו'. בנוסף מציע הבנק שירות משיכת כסף מזומן ברחבי העולם ללא חיוב, ועדכון ריבית בחשבון הבנק על

כולו.

יתרונותיו של כרטיס האינפיניטי באים לידי ביטוי משמעותי בתחומים כגון מועדוני נוסעים, ביטוח נסיעות לחול, ביטוח

כנגד הונאות וכו'. בנוסף מציע הבנק שירות משיכת כסף מזומן ברחבי העולם ללא חיוב, ועדכון ריבית בחשבון הבנק על

בסיס יומי

הבנק מנפיק עבור לקוחותיו הישראלים כרטיסי ויזה לחשבונות שקליים.

מהו משרד רואי החשבון המפקח על הבנק?

משרד רואי החשבון המפקח על הבנק הינו Ernst & Young

האם קיים ביטוח ממשלתי על הפקדות בבנק?

לא, הביטחון הוא מצבו הפיננסי האיתן של הבנק כפי שהוא משתקף בדוחות המתפרסמים מדי רבעון. כמו כן ניתן לוודא

  את המוניטין המצוין שלנו בקרב שותפנו העסקיים ברחבי העולם.

כיצד מסוגלים עסקים ואזרחים גאורגים לעמוד בהחזרי ריבית של 12%-14% על הלוואות ומשכנתאות?

ראשית, מרבית אזרחי גאורגיה הם בעלי נכס נדל"ני. לאחר התפרקות ברה"מ וההפרטה שבאה בעקבותיה רכשו מרבית

האזרחים נדלן.

ההליך של לקיחת משכנתא כולל בדיקה יסודית של מצבו הפיננסי הנזיל ו/או הנכסים שברשותו של מבקש המשכנתא.

חלק נכבד מאזרחי גאורגיה נמצאים כיום במצב המאפשר להם לעמוד בהחזרי משכנתאות בהתחשב ביוקר המחייה

במדינה ביחס לרמת המשכורות.

מתן הלוואות לחברות עסקיות מתבצע גם הוא לאחר בדיקה קפדנית, וחברות הנחשבות מתאימות הן כאלה שהרווח

שלהן הינו  לפחות 30%